Balasa Maria-Stefania – cabinet de avocatura Bucuresti

Balasa Maria-Stefania- Cabinet de avocat BAROUL BUCURESTI
Sediu: Bucuresti, Sector 1, OP 15, CP 180
Contact: Tel: 0732659757;

BALASA MARIA-STEFANIA- CABINET DE AVOCAT
BAROUL BUCURESTI

Sediu: Bucuresti, Sector 1, OP 15, CP 180

Contact: Tel: 0732659757;
E-mail: avocatmaria@gmail.com
Fax2Mail: 0359819303
Facebook: Maria Stefania Balasa

PARCURSUL ACTIVITATII:

– 01.02.2009-01.03.2010- Avocat in BAROUL SIBIU;
– 01.03.2010-01.11.2010- INPPA BUCURESTI
– 01.08.2010-01.11.2011- Avocat SCA CORCIU SI ASOCIATII
– 05.06.2012-01.11.2014- Avocat definitiv in BAROUL BUCURESTI

DOMENII DE ACTIVARE:
drept civil, drept societar, insolventa, faliment sau concordat preventiv, drept  fiscal, recuperare creante prin executari silite,drept de proprietate intelectuala si industriala, dreptul familiei, drept bancar-clauze abuzive ale contractelor de credit, drept imobiliar, drept administrativ, dreptul muncii, dreptul transporturilor, asigurari,drept penal,

EXPERIENTA PROFESIONALA:

– actiuni in constatarea nulitatii absolute, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actelor juridice,
– actiuni avand ca obiect obligatii de a face;
– actiuni in constatarea nulitatii absolute a clauzelor abuzive din contractele de credit,
– consultanta imobiliara in fata dezvoltatorilor si redactarea contractelor,
– actiuni avand ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale ale unui imobil, uzucapiuni, posesiuni, stramutari de hotare,
– actiuni in prestatie tabulara,in justificare tabulara sau in rectificare tabulara,
– actiuni in revendicare imobiliara si evacuare,
– actiuni privitoare la bunurile mobile,
– actiuni privitoare la mostenire, partaj succesoral, constatarea calitatii de mostenitor,
– actiuni privitoare la validitatea si executarea dispozitiilor testamentare,
– actiuni de punere sub interdictie,
– consultanta si redactare de contracte civile, de finantare, imprumuturi, inchiriere, arendare, donatie, promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, novatii,cesiuni de creanta,leasing, know-how, ipoteca, gaj, de comision,de intermediere, de agentie, de asigurare, de schimb,contracte de furnizare, de report,de antrepriza, de intretinere, de renta viagera, de transport etc,
– actiuni de divort, partaj intre soti, conventie matrimoniala, stabilire paternitate, tagada paternitate, pensie de intretinere, custodie minori,
– actiuni in pretentii rezultate din sume neincasate,
– recuperare creante prin executare silita, obtinere titlu executoriu,
– actiuni de regres- asigurari/ daune morale pentru victimele accidentelor de circulatie,
– asistenta si reprezentarea angajatilor si angajatorilor in fata institutiilor publice,
– consultanta si redactarea contractelor colective de munca la nivel de unitate si la nivel de ramura,
– actiuni in anularea actelor administrative nelegale emise de institutiile publice,
– inregistrare/anulare marci, monitorizare marci noi, litigii proprietate intelectuala,
– infiintari de asociatii, fundatii, cluburi,
-infiintare societati comerciale, modificari de acte constitutive, infiintari de sedii secundare, marire capital social, fuziuni, divizari, transformari,
– actiuni privitoare la insolventa sau concordat preventiv,
– stabilirea sediului societatii noi la sediul cabinetului de avocat,
– consultanta in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare pentru comercianti: restaurante, magazine, farmacii etc;
– consultanta in vederea obtinerii Avizului de urbanism, Autorizatiei de functionare Terasa Sezoniera si a Autorizatiei de constructie pentru montarea panourilor publicitare, firme luminoase etc,
– consultanta si intocmire dosare pentru Adoptie;
– consultanta in vederea obtinerii/prelungirii vizei de sedere si autorizatiei de munca pentru cetatenii straini,
– consultanta in vederea obtinerii cetateniei romane,
– actiuni in concurenta neloiala,
– consultanta in domeniul dreptului fiscal: TVA, impozitul persoanelor fizice romane si straine, impozit persoane juridice, accize.
– actiuni in recuperarea taxelor auto de poluare,
– actiuni in anularea Deciziilor de pensionare,
– formulare plangeri penale, asistenta si reprezentare in cursul urmaririi penale, judecatii,
– contestatii la executare si revizuiri ale hotararilor penale pronuntate de o instanta de judecata.

Date de contact BALASA MARIA-STEFANIA- CABINET DE AVOCAT BAROUL BUCURESTI
Sediu: Bucuresti, Sector 1, OP 15, CP 180
Contact: Tel: 0732659757;
E-mail: avocatmaria@gmail.com
Fax2Mail: 0359819303
Facebook: Maria Stefania Balasa